Arculati kisokos

Kedves Pályázók!

A kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségeivel kapcsolatosan az Európai Unió szigorú kötelezettségeket állapít meg a támogatások címzettjei számára. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó – uniós keretekhez igazodó – hazai követelményeket a „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentum, valamint az „Arculati Kézikönyv” tartalmazza.
Naprakész információkat a Széchenyi 2020 oldalon találnak.

HBB döntés előzetes projekttervek elfogadásáról

Örömmel értesítjük a tisztelt Pályázókat, hogy a Helyi Bíráló Biztosság (HBB) az alábbi előzetes projektterveket elfogadta és igazolja azok helyi céloknak és a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiának (HKFS) való megfelelőségét:
– Fogd a Kezem Alapítvány: FitFunDay Tiszakécske
– Tiszakécskei Lovasegyesület: A Tiszakécskei Lovasegyesület 2019-es főbb rendezvényei
– Tenisz és Rekreációs Club Egyesület: Mozogj velünk, Tiszakécske!
Sok sikert kívánunk a fenti civil szervezeteknek a pályázathoz és a megvalósításhoz!
(Helyi felhívás: TOP-7.1.1-16-H-120-3: Hagyományos, kulturális és közösségi rendezvények, rendezvény sorozatok szervezése)

Az elszámolható költségek alátámasztásáról

Kedves Pályázók, kedves érdeklődők!

A támogatási kérelemben tervezett költségek esetében igazolni kell, hogy azok megfelelnek a piaci áraknak. Ennek alátámasztására legalább három, egymástól és a támogatást igénylő(k)től/kedvezményezett(ek)től független ajánlattevőtől származó, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes, írásos árajánlat megléte szükséges. A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén az írásos ajánlatok kiválthatóak hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja). Az árajánlatkéréseket és az ajánlatok beérkezését megfelelően dokumentálni kell (postai feladás bélyegzője/faxjelentés/érkeztetés/iktatás), mely a helyszíni ellenőrzések során ellenőrzésre kerül.

Ez alapján, az internetről származó árajánlatok esetében olyan képernyőképet kell készíteni (vagy úgy kell kinyomtatni az oldalt), hogy azon látszódjon a webshop címe, az üzemeltető főbb adatai, a dátum és a termék adatait (egységár, ár, lényeges tulajdonságok).
E-mail útján küldött ajánlatkérések (és e-mail útján kapott árajánlatok esetében) az elektronikus üzeneteket is (nem csak magát az árajánlatot) meg kell őrizni, illetve ki kell nyomtatni.
Postai úton lebonyolított beszerzések esetén az azt igazoló dokumentumokat (postai feladóvevény, tértivevény, beérkezett postai boríték) kell megőrizni. Személyes ajánlatkérés esetén mind az ajánlatkérést, mind az ajánlat beérkezését dokumentálni kell (átadás-átvételi nyilatkozattal, jegyzőkönyvvel, stb).

Az ajánlatkérések lebonyolításához az alábbi mintákkal igyekszünk segítségükre lenni.

LEADER pályázatok elérhetőek

Kedves Érdeklődők!

Felhívjuk szíves figyelmüket az alábbi felhívásokra, amelyet a Homokhátság Vidékfejlesztéséért Egyesület hirdetett meg a LEADER program keretében.

Helyi felhívás kódjaHelyi felhívás címeTovábbi információ
VP6-19.2.1.-44-03-17Közbiztonság fejlesztése civil szervezetek bevonásávalFelhívás
Mellékletek
VP6-19.2.1.-44-04-17Egészségügyi, kulturális, sport és szabadidős szolgáltatások fejlesztése, társadalmi nevelésFelhívás
Mellékletek
VP6-19.2.1.-44-07-17Közösségi, térségi marketingFelhívás
Mellékletek
VP6-19.2.1.-44-01-17Mikro vállalkozások technológiai és infrastrukturális fejlesztése és energetikai hatékonyságának növeléseFelhívás
Mellékletek
VP6-19.2.1.-44-05-17Civil szervezetek eszközfejlesztéseFelhívás
Mellékletek
VP6-19.2.1.-44-02-17Turisztikai szolgáltatások kialakítása, turisztikai szolgáltatás fejlesztése, eszközbeszerzés már meglévő turisztikai szálláshely szolgáltatások mellettFelhívás
Mellékletek
VP6-19.2.1.-44-06-17Látvány főző helyszínek, öko- és gyógynövénykert kialakításaFelhívás
Mellékletek

Figyelem! 2018.12.20-i állapot szerinti adatok.
Naprakész információkért keresse a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesületet, illetve tanulmányozza a LEADER pályázati felhívásokat a Magyar Államkincstár oldalán.

TOP-7.1.1-16-H-120-3 Hagyományos, kulturális és közösségi rendezvények, rendezvény sorozatok szervezése

Örömmel hirdetjük ki, hogy megjelent a fenti felhívásunk.
Pályázati felhívás és kapcsolódó dokumentumok:
TOP-7.1.1-16-H-120-3 – Hagyományos, kulturális és közösségi rendezvények, rendezvény sorozatok szervezése (pályázati felhívás)
TOP-7.1.1-16-H-120-3 – Közösségi és kulturális terek felújítása – szakmai megvalósíthatósági tanulmány
Helyi támogatási kérelem adatlap

TOP-7.1.1-16-H-120-2 Közösségi és kulturális terek felújítása, kialakítása és eszközbeszerzés

Örömmel hirdetjük ki, hogy megjelent a fenti felhívásunk.
Pályázati felhívás és kapcsolódó dokumentumok:
TOP-7.1.1-16-H-120-2 – Közösségi és kulturális terek felújítása
(pályázati felhívás)

TOP-7.1.1-16-H-120-2 – Közösségi és kulturális terek felújítása – szakmai megvalósíthatósági tanulmány
Helyi támogatási kérelem adatlap

TOP-7.1.1-16-H-120-1 Arany János művelődési ház modernizálása, bővítése helyi felhívás

Örömmel hirdetjük ki, hogy megjelent a fenti felhívásunk.
Pályázati felhívás és kapcsolódó dokumentumok:
TOP-7.1.1-16-H-120-1 Arany János művelődési ház modernizálása, bővítése (pályázati felhívás)
TOP-7.1.1-16-H-120-1 Arany János művelődési ház modernizálása, bővítése  – Szakmai megalapozó tanulmány tartalmi követelményei
Helyi támogatási kérelem adatlap