Meghívő – Hűsítő gyerekprogramok

A Tiszakécskei
Református Általános Iskoláért Alapítvány sok szeretettel meghívja Önöket az alábbi rendezvényekre:

  • 2020. július 22. 16:00-18:00 Egészségnap (Kosárlabda Csarnok)
  • 2020. július 29. 16:30-18:30 Föld napja (Kosárlabda Csarnok)
  • 2020. augusztus 10. 16:00-16:00 Sportnap I. (Városi Sportcsarnok, Ókécske)
  • 2020. augusztus 12. 09:00-12:00 Madarak és fák napja (Városi Sportcsarnok, Ókécske)
  • 2020. augusztus 15. 09:00-11:30 Víz napja (II. Holt-Tisza)
  • 2020. augusztus 24. 13:00-16:00 Sportnap II. (Kosárlabda Csarnok)

A rendezvény a “Közösségi programok megvalósítása a Tiszakécskei Református
Általános Iskoláért Alapítvány szervezésében a 2019/2020-as tanévben” című TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00797 azonosító számú projekt keretében valósul meg.

Szeretettel várjuk Önöket!

Meghívó – Virtuális séták Pauk Sándorral

A Tiszakécskei
Református Általános Iskoláért Alapítvány sok szeretettel meghívja Önöket az alábbi rendezvényekre:

  • 2020. július 27. 17:30 Virtuális séták Pauk Sándorral – Ókécske
  • 2020. augusztus 01. 17:00 Virtuális séták Pauk Sándorral – Újkécske és Tiszakécske

Helyszín: Tiszakécske Város Kosárlabda és Kézilabda Sportcsarnoka (6060 Tiszakécske, Babits Mihály utca 42. mögött)

A rendezvény a “Közösségi programok megvalósítása a Tiszakécskei Református
Általános Iskoláért Alapítvány szervezésében a 2019/2020-as tanévben” című TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00797 azonosító számú projekt keretében valósul meg.

Szeretettel várjuk Önöket!

241/2020. (V. 27.) Korm. rendelet a szabadtéri rendezvényekről

241/2020. (V. 27.) Korm. rendelet

a szabadtéri rendezvényekről

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,

a 7. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya nem terjed ki

a) a vallási közösség szertartására,

b) a polgári házasságkötésre,

c) a temetésre,

d) a védelmi intézkedések következő üteméről szóló 207/2020. (V. 15.) Korm. rendelet és a fővárosi védelmi intézkedésekről szóló 211/2020. (V. 16.) Korm. rendelet szerinti családi rendezvényre,

e) a gyűlésre,

f) a szabadtéri múzeumra és

g) az állatkertre.

2. Általános rendelkezések

2. § (1) Ha a rendezvényre vonatkozó jogszabályban, valamint az e rendeletben meghatározott feltételeket a rendezvény szervezője (a továbbiakban: szervező) biztosítja, a szabadtéri rendezvény – az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelettől eltérően – megtartható, a szabadtéri rendezvény helyszínén való tartózkodás megengedett.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feltétellel a szabadtéri sportrendezvény a sportrendezvényekkel és sportedzésekkel kapcsolatos intézkedésről szóló 170/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjától eltérően nézők részvételével megtartható.

(3) E rendelet alkalmazásában szabadtéri rendezvény az olyan rendezvény, amely teljes időtartamában minden oldalról fallal körülhatárolt, fedett épületen kívül zajlik.

(4) Szabadtéri rendezvénynek minősül az a (3) bekezdés szerinti rendezvény, amely során a nézőket az időjárás viszontagságaitól sátorral védik (például cirkuszsátor).

(5) Szabadtéri rendezvénynek minősül az a (3) bekezdés szerinti rendezvény, amely a rendezvény céljából épített fallal körülhatárolt, fedetlen vagy részben fedett létesítményben zajlik (például stadion, uszoda, szabadtéri színpad, szabadtéri mozi).

(6) E rendelet alkalmazásában rendezvény különösen a sportrendezvény, valamint

a) a színházi előadás,

b) a mozi,

c) a cirkusz,

d) a muzeális intézményen kívül rendezett képzőművészeti kiállítás,

e) az irodalmi és könyvszakmai rendezvény,

f) a közgyűjtemény, közművelődési intézmény, illetve közösségi színtér által szervezett rendezvény

[az a)-f) pont a továbbiakban együtt: kulturális rendezvény].

3. A nemzeti parkra vonatkozó szabályok

3. § (1) A természet védelméről szóló törvény szerinti nemzeti park igazgatóságok által fenntartott szabadtéri bemutató létesítmény (a továbbiakban: bemutató létesítmény) látogatható.

(2) A szabadtéri bemutató létesítmény látogatása során mindenki köteles a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.

(3) A szabadtéri bemutató létesítményt fenntartó nemzeti park igazgatóság vezetője intézkedik olyan működési rend kialakításáról, amely biztosítja a (2) bekezdésben meghatározott feltétel teljesülését.

4. Kulturális és sportrendezvények látogatására vonatkozó közös szabályok

4. § (1) Ha a szabadtéri rendezvény nézőterén ülőhelyek kerültek kialakításra, akkor a nézők – a páholyok kivételével –

a) csak minden negyedik ülőhelyet foglalhatják el, két néző között három ülőhelyet üresen kell hagyni, és

b) a közvetlenül egymás mögötti ülőhelyeket nem foglalhatják el,

azzal, hogy az egymás mellett és a különböző sorokban ülők között is lehetőség szerint legalább 1,5 méteres távolságot (a továbbiakban: védőtávolság) kell biztosítani.

(2) A szabadtéri rendezvény során a nézők – a nézőtéren kialakított ülőhelyeken kívül – a védőtávolságot kötelesek egymástól megtartani, különösen

a) a páholyokban,

b) a szabadtéri rendezvény szünetében,

c) a szabadtéri rendezvény létesítményének területén, illetve a szabadtéri rendezvény helyszínén található vendéglátó üzletben, valamint

d) az olyan szabadtéri rendezvényen, amely helyszínén ülőhelyek nem kerültek kialakításra.

(3) Az e rendelet szerinti védelmi intézkedések betartásához szükséges feltételek biztosítása a szervező felelőssége.

(4) A szervező gondoskodik a szabadtéri rendezvény azon látogatójának szabadtéri rendezvény helyszínéről történő eltávolításáról, aki e rendelet szerinti védelmi intézkedéseket megszegi.

5. Egyes rendezvényen való részvétel tilalma

5. § (1) Függetlenül annak nyilvánosságától, tilos tartózkodni a nem zárt helyen tartott, a (2) bekezdés szerinti zenés, táncos rendezvény helyszínén. * 

(2) Zenés, táncos rendezvény a rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény (például: fesztivál, könnyűzenei koncert, táncház, táncklub, diszkó, rockklub), amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni.

6. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 7. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

7. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000241.KOR&dbnum=1

A TOP-7.1.1-16-H-120-3: Hagyományos, kulturális és közösségi rendezvények, rendezvény sorozatok szervezése helyi felhíváshoz kapcsolódó nyertes pályázatok

Örömmel értesítjük a tisztelt pályázókat és érdeklődőket, hogy a Helyi Bíráló Bizottság a 2019-es évben az alábbi pályázatok támogatásáról döntött:

TKC0001-3/2019 A Tiszakécskei Lovasegyesület 2019-es főbb rendezvényei

TKC0002-3/2019 FitFunDay Tiszakécske

TKC0003-3/2019 Mozogj velünk Tiszakécske!

TKC0004-3/2019 ÓKÉCSKEI ZENÉS ESTÉK 2019: Sípok, húrok, hangszalagok

TKC0005-3/2019 Teréz anya gyermekei nap – az esélyegyenlőség jegyében

TKC0007-1/2019 Horgász Öttusa Tiszakécske!

TKC0008-1/2019 Tisza Style Tiszakécske

TKC0009-1/2019 Közösségi programok megvalósítása a Tiszakécskei Református Általános Iskoláért Alapítvány szervezésében

TKC00012-4/2019 Az Ókécskei Zenés Esték 2020. évi, 20 éves jubileumi koncertsorozata

TKC00013-4/2019 Zenés Gasztropiknik Tiszakécskén

Személyes ügyfélszolgálat szüneteltetése

Kedves Érdeklődők, Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a CLLD Munkaszervezetnél a személyes ügyfélszolgálat további rendelkezésig szünetel az új típusú koronavírus további terjedésének megakadályozása céljából, az Ön és kollégáink egészségének, biztonságának megóvása érdekében.

Kérjük, hogy ezen időszakban válassza a telefonos ügyfélszolgálatot (munkanapokon 08:00-16:00 óra között áll szíves rendelkezésükre.), illetve juttassa el hozzánk megkeresését az alábbi e-mail címen:

E-mail címünk: clld@tiszakecske.hu

Telefonszámaink:

Bagi Tímea +36 (20) 519-5387

Heller Tímea +36 (20) 493-2444

Megértésüket köszönjük!