II. intézkedés: Közösségi és kulturális terek felújítása, kialakítása és eszközbeszerzés

Nyitott, pályázható.

Jelen helyi felhívás keretében a helyi támogatási kérelmek benyújtására 2019. január 04. naptól 2020. február 03. napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került helyi támogatási kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra:
2019. február 5.
2019. június 28.
2019. december 31.
2020. február 03.

Forrás: 40.166.667 forint.

Beérkezett pályázatok száma: 0 db
Rendelkezésre álló forrásból lekötve 0,00%.

Helyi felhívásunk:

TOP-7.1.1-16-H-120-2 – Közösségi és kulturális terek felújítása
(pályázati felhívás)

TOP-7.1.1-16-H-120-2 – Közösségi és kulturális terek felújítása – szakmai megvalósíthatósági tanulmány

Helyi támogatási kérelem adatlap