Dokumentumok

Általános útmutató a TOP CLLD helyi felhívásokhoz

Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia – Tiszakécske

Helyi Esélyegyenlőségi Program – Tiszakécske

272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia

A magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia végrehajtásának a 2015-2017. évekre szóló kormányzati intézkedési terve

Útmutató projektek klímakockázatának becsléséhez és csökkentéséhez

Arculati kisokos

De minimis

Árajánlat minták