Az elszámolható költségek alátámasztásáról

Kedves Pályázók, kedves érdeklődők!

A támogatási kérelemben tervezett költségek esetében igazolni kell, hogy azok megfelelnek a piaci áraknak. Ennek alátámasztására legalább három, egymástól és a támogatást igénylő(k)től/kedvezményezett(ek)től független ajánlattevőtől származó, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes, írásos árajánlat megléte szükséges. A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén az írásos ajánlatok kiválthatóak hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja). Az árajánlatkéréseket és az ajánlatok beérkezését megfelelően dokumentálni kell (postai feladás bélyegzője/faxjelentés/érkeztetés/iktatás), mely a helyszíni ellenőrzések során ellenőrzésre kerül.

Ez alapján, az internetről származó árajánlatok esetében olyan képernyőképet kell készíteni (vagy úgy kell kinyomtatni az oldalt), hogy azon látszódjon a webshop címe, az üzemeltető főbb adatai, a dátum és a termék adatait (egységár, ár, lényeges tulajdonságok).
E-mail útján küldött ajánlatkérések (és e-mail útján kapott árajánlatok esetében) az elektronikus üzeneteket is (nem csak magát az árajánlatot) meg kell őrizni, illetve ki kell nyomtatni.
Postai úton lebonyolított beszerzések esetén az azt igazoló dokumentumokat (postai feladóvevény, tértivevény, beérkezett postai boríték) kell megőrizni. Személyes ajánlatkérés esetén mind az ajánlatkérést, mind az ajánlat beérkezését dokumentálni kell (átadás-átvételi nyilatkozattal, jegyzőkönyvvel, stb).

Az ajánlatkérések lebonyolításához az alábbi mintákkal igyekszünk segítségükre lenni.