241/2020. (V. 27.) Korm. rendelet a szabadtéri rendezvényekről

241/2020. (V. 27.) Korm. rendelet

a szabadtéri rendezvényekről

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,

a 7. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya nem terjed ki

a) a vallási közösség szertartására,

b) a polgári házasságkötésre,

c) a temetésre,

d) a védelmi intézkedések következő üteméről szóló 207/2020. (V. 15.) Korm. rendelet és a fővárosi védelmi intézkedésekről szóló 211/2020. (V. 16.) Korm. rendelet szerinti családi rendezvényre,

e) a gyűlésre,

f) a szabadtéri múzeumra és

g) az állatkertre.

2. Általános rendelkezések

2. § (1) Ha a rendezvényre vonatkozó jogszabályban, valamint az e rendeletben meghatározott feltételeket a rendezvény szervezője (a továbbiakban: szervező) biztosítja, a szabadtéri rendezvény – az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelettől eltérően – megtartható, a szabadtéri rendezvény helyszínén való tartózkodás megengedett.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feltétellel a szabadtéri sportrendezvény a sportrendezvényekkel és sportedzésekkel kapcsolatos intézkedésről szóló 170/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjától eltérően nézők részvételével megtartható.

(3) E rendelet alkalmazásában szabadtéri rendezvény az olyan rendezvény, amely teljes időtartamában minden oldalról fallal körülhatárolt, fedett épületen kívül zajlik.

(4) Szabadtéri rendezvénynek minősül az a (3) bekezdés szerinti rendezvény, amely során a nézőket az időjárás viszontagságaitól sátorral védik (például cirkuszsátor).

(5) Szabadtéri rendezvénynek minősül az a (3) bekezdés szerinti rendezvény, amely a rendezvény céljából épített fallal körülhatárolt, fedetlen vagy részben fedett létesítményben zajlik (például stadion, uszoda, szabadtéri színpad, szabadtéri mozi).

(6) E rendelet alkalmazásában rendezvény különösen a sportrendezvény, valamint

a) a színházi előadás,

b) a mozi,

c) a cirkusz,

d) a muzeális intézményen kívül rendezett képzőművészeti kiállítás,

e) az irodalmi és könyvszakmai rendezvény,

f) a közgyűjtemény, közművelődési intézmény, illetve közösségi színtér által szervezett rendezvény

[az a)-f) pont a továbbiakban együtt: kulturális rendezvény].

3. A nemzeti parkra vonatkozó szabályok

3. § (1) A természet védelméről szóló törvény szerinti nemzeti park igazgatóságok által fenntartott szabadtéri bemutató létesítmény (a továbbiakban: bemutató létesítmény) látogatható.

(2) A szabadtéri bemutató létesítmény látogatása során mindenki köteles a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.

(3) A szabadtéri bemutató létesítményt fenntartó nemzeti park igazgatóság vezetője intézkedik olyan működési rend kialakításáról, amely biztosítja a (2) bekezdésben meghatározott feltétel teljesülését.

4. Kulturális és sportrendezvények látogatására vonatkozó közös szabályok

4. § (1) Ha a szabadtéri rendezvény nézőterén ülőhelyek kerültek kialakításra, akkor a nézők – a páholyok kivételével –

a) csak minden negyedik ülőhelyet foglalhatják el, két néző között három ülőhelyet üresen kell hagyni, és

b) a közvetlenül egymás mögötti ülőhelyeket nem foglalhatják el,

azzal, hogy az egymás mellett és a különböző sorokban ülők között is lehetőség szerint legalább 1,5 méteres távolságot (a továbbiakban: védőtávolság) kell biztosítani.

(2) A szabadtéri rendezvény során a nézők – a nézőtéren kialakított ülőhelyeken kívül – a védőtávolságot kötelesek egymástól megtartani, különösen

a) a páholyokban,

b) a szabadtéri rendezvény szünetében,

c) a szabadtéri rendezvény létesítményének területén, illetve a szabadtéri rendezvény helyszínén található vendéglátó üzletben, valamint

d) az olyan szabadtéri rendezvényen, amely helyszínén ülőhelyek nem kerültek kialakításra.

(3) Az e rendelet szerinti védelmi intézkedések betartásához szükséges feltételek biztosítása a szervező felelőssége.

(4) A szervező gondoskodik a szabadtéri rendezvény azon látogatójának szabadtéri rendezvény helyszínéről történő eltávolításáról, aki e rendelet szerinti védelmi intézkedéseket megszegi.

5. Egyes rendezvényen való részvétel tilalma

5. § (1) Függetlenül annak nyilvánosságától, tilos tartózkodni a nem zárt helyen tartott, a (2) bekezdés szerinti zenés, táncos rendezvény helyszínén. * 

(2) Zenés, táncos rendezvény a rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény (például: fesztivál, könnyűzenei koncert, táncház, táncklub, diszkó, rockklub), amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni.

6. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 7. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

7. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000241.KOR&dbnum=1

A TOP-7.1.1-16-H-120-3: Hagyományos, kulturális és közösségi rendezvények, rendezvény sorozatok szervezése helyi felhíváshoz kapcsolódó nyertes pályázatok

Örömmel értesítjük a tisztelt pályázókat és érdeklődőket, hogy a Helyi Bíráló Bizottság a 2019-es évben az alábbi pályázatok támogatásáról döntött:

TKC0001-3/2019 A Tiszakécskei Lovasegyesület 2019-es főbb rendezvényei

TKC0002-3/2019 FitFunDay Tiszakécske

TKC0003-3/2019 Mozogj velünk Tiszakécske!

TKC0004-3/2019 ÓKÉCSKEI ZENÉS ESTÉK 2019: Sípok, húrok, hangszalagok

TKC0005-3/2019 Teréz anya gyermekei nap – az esélyegyenlőség jegyében

TKC0007-1/2019 Horgász Öttusa Tiszakécske!

TKC0008-1/2019 Tisza Style Tiszakécske

TKC0009-1/2019 Közösségi programok megvalósítása a Tiszakécskei Református Általános Iskoláért Alapítvány szervezésében

TKC00012-4/2019 Az Ókécskei Zenés Esték 2020. évi, 20 éves jubileumi koncertsorozata

TKC00013-4/2019 Zenés Gasztropiknik Tiszakécskén

Személyes ügyfélszolgálat szüneteltetése

Kedves Érdeklődők, Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a CLLD Munkaszervezetnél a személyes ügyfélszolgálat további rendelkezésig szünetel az új típusú koronavírus további terjedésének megakadályozása céljából, az Ön és kollégáink egészségének, biztonságának megóvása érdekében.

Kérjük, hogy ezen időszakban válassza a telefonos ügyfélszolgálatot (munkanapokon 08:00-16:00 óra között áll szíves rendelkezésükre.), illetve juttassa el hozzánk megkeresését az alábbi e-mail címen:

E-mail címünk: clld@tiszakecske.hu

Telefonszámaink:

Bagi Tímea +36 (20) 519-5387

Heller Tímea +36 (20) 493-2444

Megértésüket köszönjük!

A TOP-7.7.1-16-H-120-3: Hagyományos, kulturális és közösségi rendezvények, rendezvény sorozatok szervezése helyi felhíváshoz kapcsolódó hírek

A TOP-7.1.1-16-H-120-3: Hagyományos, kulturális és közösségi rendezvények, rendezvény sorozatok szervezése helyi felhívás következő értékelési határnapjai a következők: 2020. június 01. és 2020. november 16.

A rendelkezésre álló forrás: Forrás: 49.275.115.-Forint. Beérkezett pályázatok száma: 10 db Rendelkezésre álló forrásból lekötve 38,41%.

Ókécskei adventi koncert és vásár

Kedves Látogató!

Ezúton szeretnénk mi is megosztani veled az alábbi esemény meghívóját!

“Kedves Barátaink,

ahogy azt már megszokhatták, advent harmadik vasárnapján 16 órakor idén is adventi koncertre várunk mindenkit az Ókécskei Zenés Esték sorozatban. A hangversenyen ebben az évben a Zeneiskola énekes és hangszeres tanárai és diákjai, a Református Iskola diákjai és a Szabolcska Mihály Református Énekkar gondoskodik majd a méltó adventi hangulatról.

https://www.facebook.com/events/2111374922244600/

Idén először, hagyományteremtő céllal az adventi koncert köré egy kis adventi vásárt, falut is szerveztünk, mindezt az Arany János Művelődési Központ segítségével. Az egésznapos programsorozat 10 órakor családi istentisztelettel kezdődik, majd a Templom téren adventi vásárral, lucázással, kotyolással, az Ókécskei Közösségi Házban pedig kézműves foglalkozással (gyapjúangyalkák, karácsonyfadíszek készítésére lesz lehetőség) folytatódik egészen a koncert kezdetéig. Koncert után mindenkit szeretettel várunk egy forró italra, karácsonyi hangolódásra, beszélgetésre.

https://www.facebook.com/events/442777056370960/

Az adventi vásárra nagy szeretettel várjuk a város minden intézményét, legyen ez egy újabb lehetőség arra, hogy az osztályok, iskolák, óvodák, közösségek adományokat gyűjthessenek maguknak, az érdeklődők pedig kézműves ajándékokkal térhessenek haza.

Bővebb információt az alábbi telefonszámokon kaphatnak:

Cséplő Noémi 06/20/551-3261

Balla Norbert 06/30/429-1255

Mindenkit szeretettel várunk december 15-én egész nap a Templom téren az Óvoda előtt, az Ókécskei Közösségi Házban és a templomban.

a szervezők”

MEGHÍVÓ – Újévi koncert

“Nagy szeretettel meghívjuk az Ókécskei Zenés Esték sorozat 2020. január 1-jén, szerda este 16 órakor tartandó koncertjére.

Hagyományos újévi koncertünket ebben az évben Kovács Levente kecskeméti orgonaművész közreműködésével tartjuk meg.

Kovács Levente 1979-ben született Kecskeméten. A Kecskeméti Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskolában érettségizett, főtárgy tanárai: Révész László és Pusker Imre voltak. Diplomáit a következő intézményekben és szakokon szerezte: Győri Zeneművészeti Főiskolán orgona- és szolfézstanár, kamaraművész szakon, tanára: Dr Ruppert István DLA a Szegedi Konzervatóriumban orgonaművész- tanár szakon Dr Csanádi László DLA, zongora tanár szakon tanára Dr Zsigmond Zoltán, valamint a Stuttgarti Zeneakadémián (Staatliche Hochschule für Musik) orgonaművész szakon Prof. Bernhard Haas növendékeként. Stuttgartban a Baden-Württembergi Egyházzenei Intézetben egyházzenei diplomát szerzett.

2000-2005 között 6 alkalommal részt vett Jean Guillou nyári mesterkurzusain Párizsban és Zürichben. Jean Guillou legújabb könyvében (Colloques, Butz-Verlag 2006) Kovács Leventét a világ legtehetségesebb fiatal zeneszerzői közt említi, akik orgonára komponálnak.

Zeneszerzői tálentumát először Dr Kálmán Lajos: kecskeméti zeneszerző, népzenekutató főiskolai tanár, Kecskemét Város díszpolgára fedezte fel, akitől az első orgona órákat kapta.

A Kodály Társaság tagja.

A koncert híre a facebookon is megtalálható:

https://www.facebook.com/events/1283341478484341/

Az újévi koncerttel zárul a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00249 azonosítószámú projektünk.

A koncert a „TOP-7.1.1-16-H-120-3 – Hagyományos, kulturális és közösségi rendezvények, rendezvény sorozatok szervezése” kódszámú és elnevezésű helyi felhívás és a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00249 azonosítószámú projekt keretén belül kerül megrendezésre.

PROGRAM:

16:00 – 16:10                        ÁHÍTAT

16:10 – 17:15                        KONCERT

A koncertre mindenkit nagy szeretettel várunk!

a szervezők”

Tiszakécskei Lovasegyesület – Szakmai beszámoló II.

Szakmai beszámoló

Küldő:                                Tiszakécskei Lovasegyesület

                                           6060 Tiszakécske, Béke utca 150. – 03-02-0001093 – 18347030-1-03

Ügyintéző:                          Siklósi Csaba

                                           csaba.siklosi@gmail.com +36 (20) 981-1883

Tárgy:                                Szakmai beszámoló

Hivatkozás:                        TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00256 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelem

Hagyományos, kulturális és közösségi rendezvények, rendezvény sorozatok szervezése

A Helyi Felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-120-3

A Tiszakécskei Lovasegyesület 2019-es főbb rendezvényei

,,C” KATEGÓRIÁS KETTESFOGATHAJTÓ ORSZÁG BAJNOKI      DÖNTŐ

Rendezvényszervező:          Bekő Lászlóné e.v.

Időpontja:                          2019.09.21.

Helyszín:               Tiszakécskei Lovaspálya

ÖSSZEFOGLALÓ

CAN-C KETTESFOGATHAJTÓ ORSZÁG BAJNOKI DÖNTŐ

,,C” Kategóriás Kettesfogathajtó Ország Bajnoki döntőt rendeztek szeptember 21-én a Tiszakécskei Lovaspályán.

A versenyt megelőző napon a 19 megyéből érkezett versenyzők és kísérőik szállásaikat elfoglalva, lovaikat a mobil istállókban elhelyezve egy jó hangulatú vacsorán vettek részt.

Ötvenhat fogat versenyzett városunkban szeptember 21-én, a Lovaspályán, ahol szép időben, kiváló szervezés mellett, sok néző előtt zajlott a rangos megmérettetés. Minden megyéből a három legeredményesebb versenyző kvalifikálta magát erre a viadalra, ahol ,,C” kategóriás kettesfogathajtó egyéni és csapatbajnokot is avattak. A verseny rangját jelzi, hogy a megyei bajnokságok legjobb hajtóinak részvétele mellett elismert nemzetközi, és I. osztályú bírók közreműködése mellett zajlott a sportesemény.

A rendezvényt jelenlétével megtisztelte több világbajnok is, Bárdos György, Hölle Martin, Juhász László.

A verseny speakere Kurdics Mihály volt, aki mint megannyi lovas rendezvényen, így itt is magas szintű szakmai hozzáértéssel, de a közönség számára szórakoztató stílussal közvetítette a pályán látható eseményeket.  A rendezvény látogatói sok izgalmas akadályhajtást figyelhettek a nap folyamán. Ilyen színvonalú fogathajtó verseny az 1990-es években volt utoljára Tiszakécskén.

A megmérettetés eredményhirdetésénél Kovács Ernő, Bács-Kiskun megye kormánymegbízottja és Mondok József, a Magyar Lovassport Szövetség Fogathajtó Szakágának elnöke adta át a helyezetteknek a díjakat.

Kovács Ernő, Bács-Kiskun megye kormánymegbízottja:

A Tiszakécskei Lovasegyesület nagy munkát fektetett ennek a rangos versenynek a megrendezésébe. Szívből gratulálok az egyesület tagságának. Az ország minden pontjáról voltak itt csapatok, s az biztos, hogy ezek az emberek Tiszakécske város jó hírét viszik majd tovább. A verseny összes támogatója minden dicséretet megérdemel, kiemelve a város vezetését és Tóth János polgármester urat, aki egyben a Lovasegyesület elnöke is. Reméljük, hogy ezen a pályán még nagyon sok rangos versenyt tudunk megrendezni, s ha megépül itt az egyesület új székháza, akkor a jövőben ez a pálya még nagyobb nemzetközi versenyek megrendezésére is alkalmas lehet.

Nagyon örülök neki, hogy a Bács-Kiskun megyei versenyzők kiválóan szerepeltek a megmérettetésen; csapatban másodikak lettek, egyéniben pedig országos bajnokot is köszönthettünk. Kormánymegbízottként nagyon boldogan vettem részt az eredményhirdetésen, az érmek és a serlegek átadásában.

Mondok József, a Magyar Lovassport Szövetség Fogathajtó Szakágának elnöke:

Ma az itt jelenlévők olyan sportélménnyel gazdagodtak, amire nagyon büszkék lehetnek. Én pedig a hajtóimra vagyok nagyon büszke, akik nagyon komoly teljesítményt tettek le az asztalra, tanúbizonyságot téve arról a lelkiismeretes és jelentős felkészülési munkáról, amelyet ezen a napon az esemény résztvevői láthattak.

A házigazdák, a verseny szervezői példás rendezettséget és összeszedettséget mutattak, amely rendkívül örömteli. Úgy érzem, hogy a tiszakécskei emberek lelkében ott él a ló, s ezt a hozzáállást a jövőben is folytatni kell, s látok itt egy olyan fiatalabb generációt, akik majd méltán vihetik tovább ezt a munkát.

A magyar fogathajtás élmezőnyét, a C kategóriából elinduló fiatal versenyzőink fogják majd a jövőben feltölteni.

A szeptember közepén Németországban megrendezett kettes fogathajtó világbajnokságon a magyar fogathajtó válogatottban történő generációváltást követően, a jelenlegi, megfiatalított válogatott olyan teljesítménnyel tudott előrukkolni, aminek köszönhetően csapat világbajnoki és egyéni világbajnoki címet szerzett. Úgy érzem, hogy a Tiszakécskén látottak is azt mutatják, hogy nagy jövője van hazánkban ennek a sportágnak.

Eredmények:

Egyéni:

1. Viszus Szabolcs – Fülöpházi Lovas Egyesület (Bács-Kiskun megye)

2. Fritz József – Paksi Fogat Sport Egyesület (Tolna megye)

3. Szalár Róbert – Zalalövő és Környéke LSE (Zala megye)

Csapat:

1. Zala megye (Lebics István, Pózvék István, Szalár Róbert)

2. Bács-Kiskun megye (Nánai Zoltán, Figura Szabolcs Péter, Viszus Szabolcs)

3. Tolna megye (Oszkó János, Hatala Roland, Fritz József)

A projekt célja volt:

A Tiszakécskei Lovasegyesület az 1990-es alapításától kezdve Tiszakécske, és térsége legrangosabb sport-és kulturális eseményeinek rendezői közé tartozik. Teljesítve ezzel az alapszabályban foglalt céljait, melyek a 2019-es főbb rendezvények megrendezésekor is érvényesek: a lovakat, a lovassportot szerető emberek összefogása, hagyományőrző, sport-és kulturális tevékenységünkkel az emberek igényes szórakoztatása.

A Tiszakécskei Lovasegyesület által az elmúlt 28 évben megrendezett programok Tiszakécske város, és térsége legszínvonalasabb sport, és kulturális rendezvényei közé tartoztak. A rendezvényeink során eddig is, és ezután is fő szempont számunkra a helyi közösségek, kulturális csoportok, egyesületek bevonása, ezáltal a helyi kulturális és közösségi élet erősítése.

Ezen felül, az elmúlt közel három évtizedes eredményes munka tette lehetővé, hogy a Tiszakécskei Lovasegyesület elnyerje ennek a rangos, országos versenynek rendezési jogát.

Nagy kihívásnak tett eleget az Egyesület. A visszajelzésekből az derült ki, hogy Tiszakécske város, a Tiszakécskei Lovasegyesület felnőtt a feladathoz és az országos szakmai követelményeknek eleget téve, színvonalasan rendezte meg a CAN-C Kettesfogathajtó Ország Bajnoki Döntőt.

A rendezvényeink ingyenesen, bárki számára látogathatók, így a leszakadó társadalmi rétegekhez tartozó embereknek is tartalmas, igényes szórakozást nyújtunk.

A rendezvényeink során a szolgáltatók kiválasztásánál törekedtünk a költséghatékony megoldások megvalósítására.

Lakosság környezettudatos és társadalmi befogadási célú szemléletformálása érdekében rendezvényeinken szelektív hulladékgyűjtőket helyeztünk el.

Mozgássérülteknek akadálymentesített mobil WC használatát biztosítottuk.

Tiszakécske testvértelepüléseinek (Lübbecke – Németország, Gyimesfelsőlok – Erdély, Románia, Padány – Szlovákia) delegációi rendszeresen a lovasrendezvények időpontjára tervezik látogatásaikat, szívesen vesznek részt a fogathajtó versenyeken, ez évben német testvérvárosunk polgármestere, Frank Haberbosch az OB időpontját választotta első tiszakécskei látogatásához.

Az elmúlt 28 év tapasztalatai, a felkészült szervezők munkája, a kiépített kapcsolatrendszerek garantálták a professzionális szintű előkészítés folyamatát.

 • Díjszalagok, serlegek megrendelése;
 • Versenyirodával kapcsolat felvétel, pályaépítő, bírók, szpíker,
 • A szakmai lebonyolítás technikai eszközei: nyomtató, fénymásoló, számítógép, fényképezőgép
 • hangosítás,
 • étkeztetés,
 • mobil WC-k,
 • őrző védők,
 • mentőszolgálat,
 • média kapcsolat, sajtó felhívás
 • Munkavédelmi felügyelet,
 • Hatósági engedélyek,
 • Állatorvos
 • Molinó
 • Információs tábla
 • Formaruha

Helyi lakosság, célirányos turista forgalom, spontán idegenforgalom számára minőségi sportlátványosság biztosítása.

A leszakadó rétegek bevonása az ingyenes színvonalas programokba.

Meglévő (Németország – Lübbecke, Erdély – Gyimesfelsőlok) és jövőbeni (Kárpátalja – Mátyfalva, Szlovákia – Padány) testvértelepüléseink képviselői az eddigiekben is minden alkalommal részt vettek a lovas rendezvényeken, részvételi szándékukat ez évre is jelezték.

Rendezvényeink alkalmával nagy hangsúlyt fektettünk a települési, térségi természeti értékeink megőrzésére, a környezettudatosságra.

Próbáltuk minimálisra csökkenteni a környezet számára káros termékek használatát, a versenyiroda, a szervezők, fellépők, protokollvendégek étkeztetését üveg, porcelán edényekből biztosítottuk.

A vendéglátást biztosító vállalkozóval történő egyeztetés alapján vállaltuk, hogy műanyag szívószálat, műanyag tányért, poharat csak szükség esetén használunk, papír edényekkel helyettesítjük ezeket. Az esetleges előforduláshoz szelektív hulladékgyűjtőket helyeztünk ki, így a természetkárosítás csökken.

A szervezők felvették a kapcsolatot a szükséges hatóságokkal – önkormányzat, rendőrség, katasztrófavédelem, polgárőrség, munkavédelmi felügyelet, mentőszolgálat, állatorvos – az engedélyeket beszerezték, hogy minden tekintetben biztosítottak legyenek a rendezvények.

A rendezvény tervezésekor megvizsgáltuk a jogszabályi megfelelőséget, a hatályos rendelkezések alapján nincs a rendezvény megszervezésének akadálya.

A rendezvényszervező felvette a kapcsolatot a katasztrófavédelmi megbízottal. Az elmúlt évekhez hasonlóan a Kecskeméti Repülőtér meteorológiai állomásának munkatársaival egyeztetve, az időjárás előrejelzés alapján jelöltük ki a rendezvény időpontját.

A pályázat megvalósítását helyi rendezvényszervezővel kiviteleztük. A rendezvényszervező által tiszakécskei lakosok alkalmazását kívántuk megvalósítani minden személyi jellegű résztvevővel kapcsolatban.

Alapos tervezéssel mértük fel a rendezvény megtartásához szükséges, felmerülő költségeket, továbbá az előzetes tapasztalataink is segítettek a pontos és hatékony költségtervezésben.

Az árajánlatokat úgy kértük be partnereinktől, hogy azok érvényesek legyenek a rendezvény időpontjáig.

 • Bekő Lászlóné rendezvényszervező – felsőfokú, szakirányú végzettséggel rendelkezik, 28 éves tapasztalat a lovas rendezvények terén, egyéni vállalkozóként egyéb nagyszabású rendezvények szervezője
  • Siklósi Csaba projektmenedzser felsőfokú pedagógiai végzettséggel rendelkezik, 8 évig a Lovasegyesület alelnöke volt,
   • Eszes Béláné pénzügyi vezető – kezdetektől a Lovasegyesület pénzügyi vezetője
   • László Imre szakmai vezető – 5 éve a fogathajtó versenyek szakmai vezetője, a fogatkarusszel irányítója,
   • A többi lebonyolításban résztvevőt a rendezvényszervező biztosítja, pályaépítés, pályaszolgálat, biztonsági szolgálat, polgárőrség, rendőrség, mentőszolgálat, 

A pályázat kiadási területein a kiírásnak megfelelően, legalább 3 árajánlat kérését valósítottuk meg, ezzel biztosítva a legjobb ár-érték arányt. A pályázati anyag összeállításakor előzetesen információt gyűjtöttünk a várható kiadásokról, a kiadásokat ezek alapján terveztük. Kiemelt szempont részükről, hogy rendezvényeink költségeink ár-értékarányban megfelelőek és egyben költséghatékonyak legyenek.

Tiszakécske, 2019. szeptember 25.

Tisztelettel:                                                   

Tóth János elnök

Tiszakécskei Lovasegyesület

Siklósi Csaba projektmenedzser