Köszöntő

Nagyon boldog vagyok, hogy Tiszakécskén is megalakulhatott a Helyi Akció Csoport (HACS), a helyi közszféra, egyház, vállalkozói és civil szféra tizenegy képviselőjéből.

Az a célunk, hogy Tiszakécske városa közösségi és kulturális területeken hosszú távon, tudatos módon fejlődjön, úgy, hogy ebben a lehető legtöbb helyi lakos közreműködjön és egyetértsen vele.   Meggyőződésünk, hogy a helyi kulturális és közösségi élet fejlesztése, a civil szervezetek, közösségek megerősítése által tovább javulhat Tiszakécske város népességmegtartó ereje és a fenntartható fejlődést is biztosítani tudjuk.

Célul tűztük ki, hogy a Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiában foglaltakat megvalósítsuk, a kulturális és közösségi fejlesztéseket támogató felhívásainkon és a kapcsolódó pályázati rendszer működtetésén keresztül. Ezeket a felhívásokat megtalálhatják a városi hírforrásokban (interneten és nyomtatott formában is elérhető) vagy keressék fel az ezzel kapcsolatosan megbízott szakembereinket!

Ismerkedjenek meg az erre létrehozott weboldallal (a városi honlap aloldala), hasznosítsák az ott megtalálható információkat, tegyünk közösen településünk közösségi és kulturális jövőjéért!

Tóth János
Tiszakécske város polgármestere

Tájékoztatás

2021. májusától ismét változtak a mindennapi tevékenységekre vonatkozó szabályok. A legtöbb korlátozást feloldották a védettségi igazolvánnyal rendelkezők, illetve a felügyeletük alatt lévő kiskorúak számára. Ebben a tájékoztatóban összefoglaljuk a rendezvények megtartására vonatkozó szabályokat.

A korábbi általános rendezvénytilalmat differenciált szabályok váltják fel. A kulturális eseményekre és sportrendezvények szervezésére vonatkozó tilalmat feloldották, azokon a védettségi igazolvánnyal rendelkezők, valamint a felügyeletük alá tartozó kiskorúak részt vehetnek. Továbbra is tilos viszont bulit, koncertet, „zenés-táncos rendezvényt” szervezni, tartani vagy azon részt venni, annak helyszínétől függetlenül.

Családi eseményen vagy magánrendezvényen továbbra is maximum 10 fő vehet részt, függetlenül a védettségi igazolvány meglététől (vagyis a tíz főbe bele kell számolni a védettségi igazolvánnyal rendelkezőket is). Családi esemény vagy magánrendezvény mostantól vendéglátóhelyen is tartható, de csak akkor, ha azon az egy időben jelenlévők száma nem haladja meg a tíz főt. Zenés-táncos rendezvényt tilos szervezni, tartani.

A vallási közösségek szertartására nem vonatkozik ez a szabály. Temetés maximum 50 fővel tartható, esküvőt lakodalom nélkül lehet csak tartani, azon kizárólag

 • a szertartás vezetője, illetve az anyakönyvvezető,
 • a házasulók,
 • a házasulók tanúi,
 • a házasulók szülei, nagyszülei,
 • a házasulók testvérei és
 • a házasulók gyermekei

lehetnek jelen.

A fenti szabályoktól eltérően sportrendezvény (profi meccs, mérkőzés) tartható, azonban csak nézők nélkül, zárt körülmények között.

Kulturális események, sportrendezvények

Kulturális esemény (a koncertek, bulik, azaz a „zenés-táncos rendezvények” nem minősülnek ennek) valamint sportrendezvény (profi meccs, mérkőzés) nézők előtt is tartható, azonban csak akkor, ha a tervezett befejezési időpontja legkésőbb este 11 óra. Ezeken nézőként kizárólag a védettségi igazolvánnyal rendelkezők, illetve a felügyeletük alatt levő kiskorúak vehetnek részt.

TOP-7.1.1-16-H-120-3 kódszámú helyi felhívás jóváhagyott módosítása

Felhívjuk figyelmüket, hogy a TOP-7.1.1-16-H-120-3 kódszámú helyi felhívásunk módosításra került többek között az alábbiak szerint:

“Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
– a helyi felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 300.000 Ft – 6.500.000 Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
– a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 100 %-ának megfelelő, maximum 6.500.000 Ft összegű támogatási előleget biztosít;
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják1, hogy:
– projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Kulturális és gasztronómiai események a településen élők életszínvonalának fellendítése érdekében, Települések vonzóbbá tétele céljának eléréséhez céljának eléréséhez;
-a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.”

Jelen helyi felhívás keretében a helyi támogatási kérelmek benyújtására 2019. január 04. naptól 2021. március 31. napig van lehetőség.

MEGHÍVÓ Nagyböjti orgonakoncert (ELMARAD!)

Nagy szeretettel hívjuk Tiszakécske Város vezetését, a képviselő testületet, az Oktatási, Kulturális és Sportbizottságot, valamint a Tiszakécskei Helyi Közösség CLLD Iroda képviselőit az Ókécskei Zenés Esték sorozat 2021. március 21-én, délután 16 órakor tartandó koncertjére, amely a járványügyi rendelkezések betartásával az Ókécskei Zenés Esték Youtube csatornáján és facebook oldalán, online közvetítéssel kerül megvalósításra.

Nagyböjti koncertünk előadója Méhes Balázs orgonaművész, kántor, az Ókécskei Zenés Esték sorozat művészeti vezetője, a Szabolcska Mihály Református Énekkar karnagya, a Károli Gáspár Református Egyetem Nagykőrösi Tanítóképző Intézetének dékánhelyettese, tanszékvezető főiskolai tanár.

Méhes Balázs szülővárosában, Dunaföldváron kezdte zenei tanulmányait. 1997-ben szerzett orgonaművészi diplomát a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán Ruppert István növendékeként. Ezt követően részt vett prof. David Titterington kurzusain Budapesten, Nagykőrösön és Dartingtonban (Anglia).  2001-ben ösztöndíjat nyert a herfordi (Németország) Egyházzenei Főiskolára. Koncertező művészként rendszeresen fellép Németország, Erdély, Svájc és hazánk számos templomában. Oktatói tevékenységet a Károli Gáspár Református Egyetem nagykőrösi Református Tanítóképző Főiskolai Karának Hittanoktató- és Kántorképző Intézetében folytat. 2006-ban elnyerte Tiszakécske város művészeti díját. 2010-ben megvédett doktori (DLA) disszertációja és az ahhoz kapcsolódó hangverseny alapján a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem a zeneművészetek doktora címmel ismerte el szakmai tevékenységét.

A koncert online elérhetőségei:

Facebook: https://www.facebook.com/okecskeizenesestek

Youtube csatorna: https://www.youtube.com/channel/UCL8tLD0wQbJ3b3NSSsJhkJg

A koncert a „TOP-7.1.1-16-H-120-3 – Hagyományos, kulturális és közösségi rendezvények, rendezvény sorozatok szervezése” kódszámú és elnevezésű helyi felhívás keretén belül kerül megrendezésre.

PROGRAM:

16:00 – 16:15                         ÁHÍTAT

16:15 – 17:30                         KONCERT

A koncertre mindenkit nagy szeretettel várunk az online térbe!

a szervezők

TERÉZ ANYA GYERMEKEI NAP

http://clld.tiszakecske.hu/wp-content/uploads/2020/10/Plakát_Terét-anya-gyermekei-nap_1.pdf

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk a TERÉZ ANYA GYERMEKEI NAP – ra.

Helyszín: Tiszakécske, Béke utca 143.

Időpont: 2020. október 10. 9-16óráig

Célunk: a szociálisan rászoruló, a hátrányos helyzetű, a váratlanul nehéz helyzetbe került személyek, családok támogatása. A mozgássérültek, a fogyatékkal élők elfogadtatása, a társadalmi befogadás és a leszakadó rétegek felzárkóztatásának céljával kiegészülve a városi közösségek identitásának, összetartozásának és elégedettségének fejlesztése.

Program: Szentháromság Templomban: gyermekrajz kiállítás

     Teréz anya Karitász Házban:

 • Megnyitó
 • Előadás: Fogak védelme, szájhigiénia
 • Állapotfelmérés, egészségfelmérés – TEFI
 • Városnézés a CSI – HU kisvonattal
 • Ugrálóvár – mozgásos játék
 • Fakörhinta, hagyományőrző népi fajátékok
 • Léggömbhajtogató

                                                        Teréz anya Karitász önkéntesei

Megvalósítja a Gémes Mihály Közhasznú Alapítvány

TOP-7.1.1-16-H-120-3