Köszöntő

Nagyon boldog vagyok, hogy Tiszakécskén is megalakulhatott a Helyi Akció Csoport (HACS), a helyi közszféra, egyház, vállalkozói és civil szféra tizenegy képviselőjéből.

Az a célunk, hogy Tiszakécske városa közösségi és kulturális területeken hosszú távon, tudatos módon fejlődjön, úgy, hogy ebben a lehető legtöbb helyi lakos közreműködjön és egyetértsen vele.   Meggyőződésünk, hogy a helyi kulturális és közösségi élet fejlesztése, a civil szervezetek, közösségek megerősítése által tovább javulhat Tiszakécske város népességmegtartó ereje és a fenntartható fejlődést is biztosítani tudjuk.

Célul tűztük ki, hogy a Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiában foglaltakat megvalósítsuk, a kulturális és közösségi fejlesztéseket támogató felhívásainkon és a kapcsolódó pályázati rendszer működtetésén keresztül. Ezeket a felhívásokat megtalálhatják a városi hírforrásokban (interneten és nyomtatott formában is elérhető) vagy keressék fel az ezzel kapcsolatosan megbízott szakembereinket!

Ismerkedjenek meg az erre létrehozott weboldallal (a városi honlap aloldala), hasznosítsák az ott megtalálható információkat, tegyünk közösen településünk közösségi és kulturális jövőjéért!

Tóth János
Tiszakécske város polgármestere

TOP-7.1.1-16-H-120-3 számú helyi felhívás módosítása

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Hagyományos, kulturális és közösségi rendezvények, rendezvény sorozatok szervezése című TOP-7.1.1-16-H-120-3 kódszámú helyi felhívásunk ügyében módosítási igényt nyújtott be a HACS. A módosítás értelmében a felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 83.333.333 Ft-ra módosul. A Pénzügyminisztérium a HACS módosítási kérelmét jóváhagyta.

A felhívás 1.2. “A rendelkezésre álló forrás” része került módosításra.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a módosított felhívást pdf formátumban megtalálják az oldal PÁLYÁZATOK (III. intézkedés: Hagyományos, kulturális és közösségi rendezvények, rendezvény sorozatok szervezése) menüpont alatt.

Meghívő – Hűsítő gyerekprogramok

A Tiszakécskei
Református Általános Iskoláért Alapítvány sok szeretettel meghívja Önöket az alábbi rendezvényekre:

  • 2020. július 22. 16:00-18:00 Egészségnap (Kosárlabda Csarnok)
  • 2020. július 29. 16:30-18:30 Föld napja (Kosárlabda Csarnok)
  • 2020. augusztus 10. 16:00-16:00 Sportnap I. (Városi Sportcsarnok, Ókécske)
  • 2020. augusztus 12. 09:00-12:00 Madarak és fák napja (Városi Sportcsarnok, Ókécske)
  • 2020. augusztus 15. 09:00-11:30 Víz napja (II. Holt-Tisza)
  • 2020. augusztus 24. 13:00-16:00 Sportnap II. (Kosárlabda Csarnok)

A rendezvény a “Közösségi programok megvalósítása a Tiszakécskei Református
Általános Iskoláért Alapítvány szervezésében a 2019/2020-as tanévben” című TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00797 azonosító számú projekt keretében valósul meg.

Szeretettel várjuk Önöket!

Meghívó – Virtuális séták Pauk Sándorral

A Tiszakécskei
Református Általános Iskoláért Alapítvány sok szeretettel meghívja Önöket az alábbi rendezvényekre:

  • 2020. július 27. 17:30 Virtuális séták Pauk Sándorral – Ókécske
  • 2020. augusztus 01. 17:00 Virtuális séták Pauk Sándorral – Újkécske és Tiszakécske

Helyszín: Tiszakécske Város Kosárlabda és Kézilabda Sportcsarnoka (6060 Tiszakécske, Babits Mihály utca 42. mögött)

A rendezvény a “Közösségi programok megvalósítása a Tiszakécskei Református
Általános Iskoláért Alapítvány szervezésében a 2019/2020-as tanévben” című TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00797 azonosító számú projekt keretében valósul meg.

Szeretettel várjuk Önöket!

241/2020. (V. 27.) Korm. rendelet a szabadtéri rendezvényekről

241/2020. (V. 27.) Korm. rendelet

a szabadtéri rendezvényekről

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,

a 7. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya nem terjed ki

a) a vallási közösség szertartására,

b) a polgári házasságkötésre,

c) a temetésre,

d) a védelmi intézkedések következő üteméről szóló 207/2020. (V. 15.) Korm. rendelet és a fővárosi védelmi intézkedésekről szóló 211/2020. (V. 16.) Korm. rendelet szerinti családi rendezvényre,

e) a gyűlésre,

f) a szabadtéri múzeumra és

g) az állatkertre.

2. Általános rendelkezések

2. § (1) Ha a rendezvényre vonatkozó jogszabályban, valamint az e rendeletben meghatározott feltételeket a rendezvény szervezője (a továbbiakban: szervező) biztosítja, a szabadtéri rendezvény – az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelettől eltérően – megtartható, a szabadtéri rendezvény helyszínén való tartózkodás megengedett.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feltétellel a szabadtéri sportrendezvény a sportrendezvényekkel és sportedzésekkel kapcsolatos intézkedésről szóló 170/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjától eltérően nézők részvételével megtartható.

(3) E rendelet alkalmazásában szabadtéri rendezvény az olyan rendezvény, amely teljes időtartamában minden oldalról fallal körülhatárolt, fedett épületen kívül zajlik.

(4) Szabadtéri rendezvénynek minősül az a (3) bekezdés szerinti rendezvény, amely során a nézőket az időjárás viszontagságaitól sátorral védik (például cirkuszsátor).

(5) Szabadtéri rendezvénynek minősül az a (3) bekezdés szerinti rendezvény, amely a rendezvény céljából épített fallal körülhatárolt, fedetlen vagy részben fedett létesítményben zajlik (például stadion, uszoda, szabadtéri színpad, szabadtéri mozi).

(6) E rendelet alkalmazásában rendezvény különösen a sportrendezvény, valamint

a) a színházi előadás,

b) a mozi,

c) a cirkusz,

d) a muzeális intézményen kívül rendezett képzőművészeti kiállítás,

e) az irodalmi és könyvszakmai rendezvény,

f) a közgyűjtemény, közművelődési intézmény, illetve közösségi színtér által szervezett rendezvény

[az a)-f) pont a továbbiakban együtt: kulturális rendezvény].

3. A nemzeti parkra vonatkozó szabályok

3. § (1) A természet védelméről szóló törvény szerinti nemzeti park igazgatóságok által fenntartott szabadtéri bemutató létesítmény (a továbbiakban: bemutató létesítmény) látogatható.

(2) A szabadtéri bemutató létesítmény látogatása során mindenki köteles a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.

(3) A szabadtéri bemutató létesítményt fenntartó nemzeti park igazgatóság vezetője intézkedik olyan működési rend kialakításáról, amely biztosítja a (2) bekezdésben meghatározott feltétel teljesülését.

4. Kulturális és sportrendezvények látogatására vonatkozó közös szabályok

4. § (1) Ha a szabadtéri rendezvény nézőterén ülőhelyek kerültek kialakításra, akkor a nézők – a páholyok kivételével –

a) csak minden negyedik ülőhelyet foglalhatják el, két néző között három ülőhelyet üresen kell hagyni, és

b) a közvetlenül egymás mögötti ülőhelyeket nem foglalhatják el,

azzal, hogy az egymás mellett és a különböző sorokban ülők között is lehetőség szerint legalább 1,5 méteres távolságot (a továbbiakban: védőtávolság) kell biztosítani.

(2) A szabadtéri rendezvény során a nézők – a nézőtéren kialakított ülőhelyeken kívül – a védőtávolságot kötelesek egymástól megtartani, különösen

a) a páholyokban,

b) a szabadtéri rendezvény szünetében,

c) a szabadtéri rendezvény létesítményének területén, illetve a szabadtéri rendezvény helyszínén található vendéglátó üzletben, valamint

d) az olyan szabadtéri rendezvényen, amely helyszínén ülőhelyek nem kerültek kialakításra.

(3) Az e rendelet szerinti védelmi intézkedések betartásához szükséges feltételek biztosítása a szervező felelőssége.

(4) A szervező gondoskodik a szabadtéri rendezvény azon látogatójának szabadtéri rendezvény helyszínéről történő eltávolításáról, aki e rendelet szerinti védelmi intézkedéseket megszegi.

5. Egyes rendezvényen való részvétel tilalma

5. § (1) Függetlenül annak nyilvánosságától, tilos tartózkodni a nem zárt helyen tartott, a (2) bekezdés szerinti zenés, táncos rendezvény helyszínén. * 

(2) Zenés, táncos rendezvény a rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény (például: fesztivál, könnyűzenei koncert, táncház, táncklub, diszkó, rockklub), amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni.

6. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 7. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

7. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000241.KOR&dbnum=1

A TOP-7.1.1-16-H-120-3: Hagyományos, kulturális és közösségi rendezvények, rendezvény sorozatok szervezése helyi felhíváshoz kapcsolódó nyertes pályázatok

Örömmel értesítjük a tisztelt pályázókat és érdeklődőket, hogy a Helyi Bíráló Bizottság a 2019-es évben az alábbi pályázatok támogatásáról döntött:

TKC0001-3/2019 A Tiszakécskei Lovasegyesület 2019-es főbb rendezvényei

TKC0002-3/2019 FitFunDay Tiszakécske

TKC0003-3/2019 Mozogj velünk Tiszakécske!

TKC0004-3/2019 ÓKÉCSKEI ZENÉS ESTÉK 2019: Sípok, húrok, hangszalagok

TKC0005-3/2019 Teréz anya gyermekei nap – az esélyegyenlőség jegyében

TKC0007-1/2019 Horgász Öttusa Tiszakécske!

TKC0008-1/2019 Tisza Style Tiszakécske

TKC0009-1/2019 Közösségi programok megvalósítása a Tiszakécskei Református Általános Iskoláért Alapítvány szervezésében

TKC00012-4/2019 Az Ókécskei Zenés Esték 2020. évi, 20 éves jubileumi koncertsorozata

TKC00013-4/2019 Zenés Gasztropiknik Tiszakécskén

Személyes ügyfélszolgálat szüneteltetése

Kedves Érdeklődők, Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a CLLD Munkaszervezetnél a személyes ügyfélszolgálat további rendelkezésig szünetel az új típusú koronavírus további terjedésének megakadályozása céljából, az Ön és kollégáink egészségének, biztonságának megóvása érdekében.

Kérjük, hogy ezen időszakban válassza a telefonos ügyfélszolgálatot (munkanapokon 08:00-16:00 óra között áll szíves rendelkezésükre.), illetve juttassa el hozzánk megkeresését az alábbi e-mail címen:

E-mail címünk: clld@tiszakecske.hu

Telefonszámaink:

Bagi Tímea +36 (20) 519-5387

Heller Tímea +36 (20) 493-2444

Megértésüket köszönjük!

A TOP-7.7.1-16-H-120-3: Hagyományos, kulturális és közösségi rendezvények, rendezvény sorozatok szervezése helyi felhíváshoz kapcsolódó hírek

A TOP-7.1.1-16-H-120-3: Hagyományos, kulturális és közösségi rendezvények, rendezvény sorozatok szervezése helyi felhívás következő értékelési határnapjai a következők: 2020. június 01. és 2020. november 16.

A rendelkezésre álló forrás: Forrás: 49.275.115.-Forint. Beérkezett pályázatok száma: 10 db Rendelkezésre álló forrásból lekötve 38,41%.