TOP-7.1.1-16-H-120-2 kódszámú helyi felhívás módosítása

Közösségi és kulturális terek felújítása, kialakítása és eszközbeszerzés című, TOP-7.1.1-16-H-120-2 kódszámú, helyi felhívásunk ügyében 2019.07.01.-én módosítási igényt nyújtott be a HACS. A módosítás értelmében a projekt keretében igényelhető vissza nem térítendő támogatás maximális összege 30.000.000,- Ft helyett 36.000.000,- Ft-ra módosul, illetve a projekt beadási határnapjakinak dátumai kiegészül a 2019.08.05.-i szakaszhatárral.

A módosítások a helyi felhívás 4.3.1. “A helyi támogatási kérelem HACS-hoz történő benyújtási határideje és módja”, illetve az 5.3. “A támogatás mértéke, összege” c. fejezetekben kerültek átvezetésre.

A 2019.07.08. napján kelt PM/17646/1/2019. számú levelében a Pénzügyminisztérium a HACS módosítási kérelmét jóváhagyta.