TOP-7.1.1-16-H-120-3 kódszámú helyi felhívás módosítása

Tisztelt Pályázók!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a TOP-7.1.1-16-H-120-3 kódszámú helyi felhívásunk az alábbi pontban módosult:

3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatói okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatói okirat hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.”

A járványügyi helyzetre való tekintettel a projektek végrehajtására rendelkezésre álló idő így hosszabbodott!

Amennyiben a hosszabbítás projektjeiknél szükséges, az EPTK felületen a módosítási igényeket már benyújthatják.

“Templomunk 200 éves” c. kiállítás megnyitójára meghívó

Program:  

1100 – 1115       Bobek Tamás: Megnyitó beszéd

1115 – 1245      Népénekeket ad elő a Piros pántlikás együttes Szerencsi Zsuzsanna vezetésével

1145 – 1230       Végül a kiállítás megtekintése, és szerény agapé           mellett beszélgetés

A kiállítás megtekinthető: 2021. június 27-től szeptember 19-ig

Megvalósítja a Gémes Mihály Közhasznú Alapítvány

TOP-7.1.1-16-H-120-3

Tájékoztatás

2021. májusától ismét változtak a mindennapi tevékenységekre vonatkozó szabályok. A legtöbb korlátozást feloldották a védettségi igazolvánnyal rendelkezők, illetve a felügyeletük alatt lévő kiskorúak számára. Ebben a tájékoztatóban összefoglaljuk a rendezvények megtartására vonatkozó szabályokat.

A korábbi általános rendezvénytilalmat differenciált szabályok váltják fel. A kulturális eseményekre és sportrendezvények szervezésére vonatkozó tilalmat feloldották, azokon a védettségi igazolvánnyal rendelkezők, valamint a felügyeletük alá tartozó kiskorúak részt vehetnek. Továbbra is tilos viszont bulit, koncertet, „zenés-táncos rendezvényt” szervezni, tartani vagy azon részt venni, annak helyszínétől függetlenül.

Családi eseményen vagy magánrendezvényen továbbra is maximum 10 fő vehet részt, függetlenül a védettségi igazolvány meglététől (vagyis a tíz főbe bele kell számolni a védettségi igazolvánnyal rendelkezőket is). Családi esemény vagy magánrendezvény mostantól vendéglátóhelyen is tartható, de csak akkor, ha azon az egy időben jelenlévők száma nem haladja meg a tíz főt. Zenés-táncos rendezvényt tilos szervezni, tartani.

A vallási közösségek szertartására nem vonatkozik ez a szabály. Temetés maximum 50 fővel tartható, esküvőt lakodalom nélkül lehet csak tartani, azon kizárólag

  • a szertartás vezetője, illetve az anyakönyvvezető,
  • a házasulók,
  • a házasulók tanúi,
  • a házasulók szülei, nagyszülei,
  • a házasulók testvérei és
  • a házasulók gyermekei

lehetnek jelen.

A fenti szabályoktól eltérően sportrendezvény (profi meccs, mérkőzés) tartható, azonban csak nézők nélkül, zárt körülmények között.

Kulturális események, sportrendezvények

Kulturális esemény (a koncertek, bulik, azaz a „zenés-táncos rendezvények” nem minősülnek ennek) valamint sportrendezvény (profi meccs, mérkőzés) nézők előtt is tartható, azonban csak akkor, ha a tervezett befejezési időpontja legkésőbb este 11 óra. Ezeken nézőként kizárólag a védettségi igazolvánnyal rendelkezők, illetve a felügyeletük alatt levő kiskorúak vehetnek részt.

TOP-7.1.1-16-H-120-3 kódszámú helyi felhívás jóváhagyott módosítása

Felhívjuk figyelmüket, hogy a TOP-7.1.1-16-H-120-3 kódszámú helyi felhívásunk módosításra került többek között az alábbiak szerint:

“Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
– a helyi felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 300.000 Ft – 6.500.000 Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
– a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 100 %-ának megfelelő, maximum 6.500.000 Ft összegű támogatási előleget biztosít;
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják1, hogy:
– projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Kulturális és gasztronómiai események a településen élők életszínvonalának fellendítése érdekében, Települések vonzóbbá tétele céljának eléréséhez céljának eléréséhez;
-a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.”

Jelen helyi felhívás keretében a helyi támogatási kérelmek benyújtására 2019. január 04. naptól 2021. március 31. napig van lehetőség.