Tájékoztatás

2021. májusától ismét változtak a mindennapi tevékenységekre vonatkozó szabályok. A legtöbb korlátozást feloldották a védettségi igazolvánnyal rendelkezők, illetve a felügyeletük alatt lévő kiskorúak számára. Ebben a tájékoztatóban összefoglaljuk a rendezvények megtartására vonatkozó szabályokat.

A korábbi általános rendezvénytilalmat differenciált szabályok váltják fel. A kulturális eseményekre és sportrendezvények szervezésére vonatkozó tilalmat feloldották, azokon a védettségi igazolvánnyal rendelkezők, valamint a felügyeletük alá tartozó kiskorúak részt vehetnek. Továbbra is tilos viszont bulit, koncertet, „zenés-táncos rendezvényt” szervezni, tartani vagy azon részt venni, annak helyszínétől függetlenül.

Családi eseményen vagy magánrendezvényen továbbra is maximum 10 fő vehet részt, függetlenül a védettségi igazolvány meglététől (vagyis a tíz főbe bele kell számolni a védettségi igazolvánnyal rendelkezőket is). Családi esemény vagy magánrendezvény mostantól vendéglátóhelyen is tartható, de csak akkor, ha azon az egy időben jelenlévők száma nem haladja meg a tíz főt. Zenés-táncos rendezvényt tilos szervezni, tartani.

A vallási közösségek szertartására nem vonatkozik ez a szabály. Temetés maximum 50 fővel tartható, esküvőt lakodalom nélkül lehet csak tartani, azon kizárólag

  • a szertartás vezetője, illetve az anyakönyvvezető,
  • a házasulók,
  • a házasulók tanúi,
  • a házasulók szülei, nagyszülei,
  • a házasulók testvérei és
  • a házasulók gyermekei

lehetnek jelen.

A fenti szabályoktól eltérően sportrendezvény (profi meccs, mérkőzés) tartható, azonban csak nézők nélkül, zárt körülmények között.

Kulturális események, sportrendezvények

Kulturális esemény (a koncertek, bulik, azaz a „zenés-táncos rendezvények” nem minősülnek ennek) valamint sportrendezvény (profi meccs, mérkőzés) nézők előtt is tartható, azonban csak akkor, ha a tervezett befejezési időpontja legkésőbb este 11 óra. Ezeken nézőként kizárólag a védettségi igazolvánnyal rendelkezők, illetve a felügyeletük alatt levő kiskorúak vehetnek részt.

TOP-7.1.1-16-H-120-3 kódszámú helyi felhívás jóváhagyott módosítása

Felhívjuk figyelmüket, hogy a TOP-7.1.1-16-H-120-3 kódszámú helyi felhívásunk módosításra került többek között az alábbiak szerint:

“Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
– a helyi felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 300.000 Ft – 6.500.000 Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
– a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 100 %-ának megfelelő, maximum 6.500.000 Ft összegű támogatási előleget biztosít;
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják1, hogy:
– projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Kulturális és gasztronómiai események a településen élők életszínvonalának fellendítése érdekében, Települések vonzóbbá tétele céljának eléréséhez céljának eléréséhez;
-a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.”

Jelen helyi felhívás keretében a helyi támogatási kérelmek benyújtására 2019. január 04. naptól 2021. március 31. napig van lehetőség.

MEGHÍVÓ Nagyböjti orgonakoncert (ELMARAD!)

Nagy szeretettel hívjuk Tiszakécske Város vezetését, a képviselő testületet, az Oktatási, Kulturális és Sportbizottságot, valamint a Tiszakécskei Helyi Közösség CLLD Iroda képviselőit az Ókécskei Zenés Esték sorozat 2021. március 21-én, délután 16 órakor tartandó koncertjére, amely a járványügyi rendelkezések betartásával az Ókécskei Zenés Esték Youtube csatornáján és facebook oldalán, online közvetítéssel kerül megvalósításra.

Nagyböjti koncertünk előadója Méhes Balázs orgonaművész, kántor, az Ókécskei Zenés Esték sorozat művészeti vezetője, a Szabolcska Mihály Református Énekkar karnagya, a Károli Gáspár Református Egyetem Nagykőrösi Tanítóképző Intézetének dékánhelyettese, tanszékvezető főiskolai tanár.

Méhes Balázs szülővárosában, Dunaföldváron kezdte zenei tanulmányait. 1997-ben szerzett orgonaművészi diplomát a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán Ruppert István növendékeként. Ezt követően részt vett prof. David Titterington kurzusain Budapesten, Nagykőrösön és Dartingtonban (Anglia).  2001-ben ösztöndíjat nyert a herfordi (Németország) Egyházzenei Főiskolára. Koncertező művészként rendszeresen fellép Németország, Erdély, Svájc és hazánk számos templomában. Oktatói tevékenységet a Károli Gáspár Református Egyetem nagykőrösi Református Tanítóképző Főiskolai Karának Hittanoktató- és Kántorképző Intézetében folytat. 2006-ban elnyerte Tiszakécske város művészeti díját. 2010-ben megvédett doktori (DLA) disszertációja és az ahhoz kapcsolódó hangverseny alapján a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem a zeneművészetek doktora címmel ismerte el szakmai tevékenységét.

A koncert online elérhetőségei:

Facebook: https://www.facebook.com/okecskeizenesestek

Youtube csatorna: https://www.youtube.com/channel/UCL8tLD0wQbJ3b3NSSsJhkJg

A koncert a „TOP-7.1.1-16-H-120-3 – Hagyományos, kulturális és közösségi rendezvények, rendezvény sorozatok szervezése” kódszámú és elnevezésű helyi felhívás keretén belül kerül megrendezésre.

PROGRAM:

16:00 – 16:15                         ÁHÍTAT

16:15 – 17:30                         KONCERT

A koncertre mindenkit nagy szeretettel várunk az online térbe!

a szervezők